logo4
znak_graficzny_agh_w_negatywowa

Warunki rekrutacji

posiadanie dyplomu ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich

o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Limit przyjęć na studia podyplomowe wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów podyplomowych

uiszczenie w terminie opłaty rekrutacyjnej - 100 zł

dostarczenie do 15 X 2023 poniższych dokumentow:

Wymagane dokumenty

poświadczoną przez Uczelnię kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych

poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej

poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów

nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych

Podczas rejestracji na studia skany dokumentów powinny być wysłane na adres emilia.ludwiczak@agh.edu.pl, czernicka@agh.edu.pl a oryginały dostarczone (mogą być dosłane pocztą) do:

  • AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Informatyki Stosowanej
  • al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  • pawilon C2, pokój 406 (p. Emilia Ludwiczak) lub pokój 426 (p. Agnieszka Czernicka)
Bez nsadazjjwy-2

Dlaczego warto?

Bez nsadazjjwy-2

Uczymy praktycznie jak przeprowadzić transformację w organizacji w różnych działach/obszarach?

Chcesz poznać sprawdzone praktyki i lesson learned z realnych business casów? 

Dowiedzieć się w jaki sposób skutecznie komunikować zmianę, by mieć zespół projektowy i organizację skupioną na wspólnym celu? Chciałbyś poznać największe zagrożenia i ryzyka, które mogą doprowadzić do niepowodzenia Twojej transformacji?

A może masz wątpliwości, czym w ogóle jest skuteczna transformacja cyfrowa? Jeśli odpowiedziałeś tak – te studia są na Ciebie.

Prowadzący zajęcia to doświadczeni managerowie i praktycy biznesu. W ramach swoich specjalizacji prowadzili lub współprowadzili procesy transformacji w swoich organizacjach. Doświadczenie z różnych branż i sektorów zapewnia wyjście ze “swojej bańki” i możliwość zderzenia różnych perspektyw i doświadczeń.

Program został opracowany w sposób umożliwiający prowadzenia całościowej transformacji w organizacji. Bez podziału na wąskie wycinki jak np. prowadzenie projektów PM czy zarządzanie zmianą Change Management.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi jak np. Mural i metod dostosowanych do pracy zdalnej jak np. design thinking. Uczymy korzystania z narzędzi do prowadzenia transformacji (Design Thinking, gotowe narzędzia do zarządzania projektami i programami, roadmapy wdrożeniowe)

Praktycznych, interaktywnych zajęć dydaktycznych w ramach innowacyjnego i jedynego w Polsce programu studiów przygotowujących do roli Transformation Managera.

Dzięki pracy w grupach i integracji grupy studenckiej poszerzysz swoją siatkę kontaktów i poznasz Ludzi, którzy mówią podobnym językiem do Ciebie i mieszą się z podobnymi wyzwaniami.