logo4
znak_graficzny_agh_w_negatywowa

Program studiów

Rewolucja Przemysłowa 4.0 - Zarządzanie Cyfrową Transformacją

Definicje rewolucji przemysłowych i ich charakterystyki. Metodyki prowadznia transformacji. Podstawowe modele modelów operacyjnych i kluczowych działów w ujęciu praktycznym.

Technologie kreujące cyfrową transformację

Kluczowe technologie wykorzystywane w organizacjach. Rola działów IT. Kluczowe obszary funkcjonowania działów IT w organizacjach.

Trendy w transformacji technologii

Zapoznanie słuchaczy z najnowszymi trendami technologicznymi wspomagającymi transformację cyfrową przedsiębiorstw oraz rolę działów IT w tej transformacji

Zwinne i hybrydowe zarządzanie projektami, programami oraz transformacjami w organizacjach

Kluczowe podejcia projektowe i transformacyjne wykorzystywane w organizacjach.

Prawo w erze cyfrowej transformacji oraz transformacja działów prawnych

Rodzaje umów IT i związane z nimi ryzyka prawne, ze szczególnym uwzględnieniem umów wdrożeniowych, licencyjnych, utrzymaniowych. Definicje identyfikacji elektronicznej i usług zaufania oraz praktyczne podejście do stosowania podpisów i pieczęci elektronicznych - na podstawie Rozporządzenia eIDAS, i projektu tzw. “eIDAS 2”

Zarządzanie zespołem rozproszonym i nowoczesna komunikacja

Celem przedmiotu jest zapoznanie się i nabycie umiejętności z zakresu zarządzania zespołem rozproszonym (on-line) oraz efektywna komunikacja w grupie

Zarządzanie zmianą w transformacjach organizacji - "Change Management"

Kluczowe podejście do zarządzania zmianą. Połączenie zarządzania zmianą z realizacją projektów.

Efektywne myślenie grupowe z elementami myślenia projektowego - "Design Thinking"

Poznanie uwarunkowań pracy facylitatora efektywnego myślenia grupowego. Poznanie idei design thinking i wagi empatyzowania z potrzebami klienta. Rozwój świadomości procesów i zachowań zachodzących podczas sesji warsztatowej: grupy roboczej, problemowej czy zespołu projektowego.

Kompetencje lidera przyszłości

Definicja BANI i różnice w odniesieniu do VUCA. Najważniejsze wnioski z dostępnych badań dotyczących przywództwa przyszłości. Trendy w rozwoju pracowników i liderów. Futurolodzy wobec kompetencji przywódców przyszłości.

Analiza finansowa, tworzenie scenariuszy biznesowych i wycena transformacji

Przygotowanie business casów. Planowania i monitorowanie realizacji budżetów. Priorytetowanie inicjatyw i projektów w kontekście strategii organizacji.

Nowoczesny marketing cyfrowy i jego biznesowe wykorzystanie

Kluczowe strategie i narzędzia współczesnego marketingu internetowego wykorzystywane w organizacjach

Transformacja cyfrowa w praktyce w różnych branżach i różnych działach

Transformacja w sprzedaży i marketingu | Transformacja w produkcji i łańcuchu dostaw | Budowanie Shared Service Center - centrum usług / back office | Transformacja w HR - Employer Branding, Personal Branding

Nasi wykładowcy

Agnieszka Bochacka

KIEROWNIK MERYTORYCZNY Technology Strategy & Transformation - Deloitte Digital

Mateusz Gański

Head of PMO Grupa Maspex

Małgorzata Jakubowicz

Trener Przywództwa Akademia Leona Koźmińskiego