logo4
znak_graficzny_agh_w_negatywowa

Masz pytania - skontaktuj się z nami

Agnieszka Bochacka

KIEROWNIK MERYTORYCZNY
Informacje w sprawie programu, zakresu tematycznego, współpracy: agnieszka.bochacka@gmail.com

Emilia Ludwiczak

Informacje dla kandydatów i uczestników
emilia@agh.edu.pl

Agnieszka Czernicka

Informacje dla kandydatów i uczestników
czernicka@agh.edu.pl

Paweł Skrzyński

Kierownik studiów
pawel.skrzynski@agh.edu.pl

  Bez nsadazjjwy-2

  Dlaczego warto?

  Bez nsadazjjwy-2

  Uczymy praktycznie jak przeprowadzić transformację w organizacji w różnych działach/obszarach?

  Chcesz poznać sprawdzone praktyki i lesson learned z realnych business casów? 

  Dowiedzieć się w jaki sposób skutecznie komunikować zmianę, by mieć zespół projektowy i organizację skupioną na wspólnym celu? Chciałbyś poznać największe zagrożenia i ryzyka, które mogą doprowadzić do niepowodzenia Twojej transformacji?

  A może masz wątpliwości, czym w ogóle jest skuteczna transformacja cyfrowa? Jeśli odpowiedziałeś tak – te studia są na Ciebie.

  Prowadzący zajęcia to doświadczeni managerowie i praktycy biznesu. W ramach swoich specjalizacji prowadzili lub współprowadzili procesy transformacji w swoich organizacjach. Doświadczenie z różnych branż i sektorów zapewnia wyjście ze “swojej bańki” i możliwość zderzenia różnych perspektyw i doświadczeń.

  Program został opracowany w sposób umożliwiający prowadzenia całościowej transformacji w organizacji. Bez podziału na wąskie wycinki jak np. prowadzenie projektów PM czy zarządzanie zmianą Change Management.

  Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi jak np. Mural i metod dostosowanych do pracy zdalnej jak np. design thinking. Uczymy korzystania z narzędzi do prowadzenia transformacji (Design Thinking, gotowe narzędzia do zarządzania projektami i programami, roadmapy wdrożeniowe)

  Praktycznych, interaktywnych zajęć dydaktycznych w ramach innowacyjnego i jedynego w Polsce programu studiów przygotowujących do roli Transformation Managera.

  Dzięki pracy w grupach i integracji grupy studenckiej poszerzysz swoją siatkę kontaktów i poznasz Ludzi, którzy mówią podobnym językiem do Ciebie i mieszą się z podobnymi wyzwaniami.