logo4
znak_graficzny_agh_w_negatywowa

Przygotujemy Cię do ceryfikacji:

  • DTMethod - The Best DesingThinking Fundation
  • SAFe for Teams
  • Change Management Fundation

Menedżerowie, którzy odnoszą największe sukcesy wykorzystują najnowsze technologie, trendy i angażujące przywództwo do generowania ponadprzeciętej wartości. Zmienią modele funkcjonowania całych organizacji. To prawdziwi liderzy wpływu, którzy widzą i wiedzą więcej. Już są poszukiwani przez topowe firmy. Nie zostań w tyle. Działaj! Zdobądź know-how i praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci być pożądanym ekspertem. 

Podstawowe informacje

ludzie

Poziom

Studia podyplomowe

Czas trwania

9 miesięcy

Język

Polski

Uzyskany tytuł

Kierownik Cyfrowej Transformacji
Digital Transformation Manager

Tryb Hybrydowy

Pierwszy zjazd stacjonarny (sobota/niedziela)
Kolejne zjazdy online (sobota/niedziela)

Cena

5100 zł (w tym 100 zł opłaty rekrutacyjnej).Opłaty za studia dokonuje się semestralnie. W wyjątkowych sytacjach jest możliwość podziału na raty.

Biznesowi wykładowcy

90% godzin lekcyjnych prowadzonych jest przez praktyków biznesowych

Nasi wykładowcy

Agnieszka Bochacka

KIEROWNIK MERYTORYCZNY Cloud Strategy & Transformation - PwC

Mateusz Gański

Head of PMO Grupa Maspex

Małgorzata Jakubowicz

Trener Przywództwa Akademia Leona Koźmińskiego

Bez nsadazjjwy-2

Dlaczego warto?

Bez nsadazjjwy-2

Uczymy praktycznie jak przeprowadzić transformację w organizacji w różnych działach/obszarach?

Chcesz poznać sprawdzone praktyki i lesson learned z realnych business casów? 

Dowiedzieć się w jaki sposób skutecznie komunikować zmianę, by mieć zespół projektowy i organizację skupioną na wspólnym celu? Chciałbyś poznać największe zagrożenia i ryzyka, które mogą doprowadzić do niepowodzenia Twojej transformacji?

A może masz wątpliwości, czym w ogóle jest skuteczna transformacja cyfrowa? Jeśli odpowiedziałeś tak – te studia są na Ciebie.

Prowadzący zajęcia to doświadczeni managerowie i praktycy biznesu.  90% godzin wykładowych prowadzonych jest przez praktyków biznesu. W ramach swoich specjalizacji prowadzili lub współprowadzili procesy transformacji w swoich organizacjach. Doświadczenie z różnych branż i sektorów zapewnia wyjście ze “swojej bańki” i możliwość zderzenia różnych perspektyw i doświadczeń.

Program został opracowany w sposób umożliwiający prowadzenia całościowej transformacji w organizacji. Bez podziału na wąskie wycinki jak np. prowadzenie projektów PM czy zarządzanie zmianą Change Management.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi jak np. Mural i metod dostosowanych do pracy zdalnej jak np. design thinking. Uczymy korzystania z narzędzi do prowadzenia transformacji (Design Thinking, gotowe narzędzia do zarządzania projektami i programami, roadmapy wdrożeniowe)

Praktycznych, interaktywnych zajęć dydaktycznych w ramach innowacyjnego i jedynego w Polsce programu studiów przygotowujących do roli Transformation Managera.

Dzięki pracy w grupach i integracji grupy studenckiej poszerzysz swoją siatkę kontaktów i poznasz Ludzi, którzy mówią podobnym językiem do Ciebie i mieszą się z podobnymi wyzwaniami.

Bez nsadazjjwy-2

Materiały i raporty

Bez nsadazjjwy-2

Bezpłatne narzędzie, które umożliwia poznanie mocnych i słabych stron organizacji oraz zwiększenie świadomości o czynnikach wpływających na cyfryzację przedsiębiorstwa.

Kompendium wiedzy na temat cyfryzacji Twojej firmy. Niezbędne materiały

WEF: The future of jobs 2023

RAPORT : Raport Future of Jobs 2023 bada, w jaki sposób miejsca pracy i umiejętności będą ewoluować w ciągu najbliższych pięciu lat.

The Chief Transformation Officer

RAPORT: Dlaczego liderzy transformacji są ważni i mają wpływ na organizację, co (powinni) robić i czego potrzebują, aby odnieść sukces?